Wydrukuj tę stronę

Organizacja

 

ZESPÓŁ WCZESNEJ EDUKACJI NR 1


GDYNIA

UL. WICZLIŃSKA 33

W skład Zespołu wchodzą:

PRZEDSZKOLE NR 50
GDYNIA UL. WICZLIŃSKA 31
i

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45


GDYNIA UL. WICZLIŃSKA 33


Kontakt z przedszkolem:

tel. 0 58 629 03 14

fax. 0 58 629 03 14

W przedszkolu znowu funkcjonuje telefon dyżurnydo kontaktów z przedszkolem,

wyłącznie w sprawach ważnych, po godzinah pracy sekretariatu.

nowy numer: 516 515 818

adres e-mail przedszkola ps50gdynia@tlen.pl
adres strony internetowej www.ps50.gdynia.pl

 
Konto przedszkola

Koszty żywienia NORDEA BANK POLSKA SA
53 1440 1026 0000 0000 1397 0076

 

Koszty stałe NORDEA BANK POLSKA SA

94 1440 1026 0000 0000 1397 0017

Prosimy wpłacać dokładnie podaną przez przedszkole kwotę (nie zaokrąglać kwoty)

 

Dyrektorem Zespołu Wczesnej Edukacji jest

mgr Irena Piotrowska,

wicedyrektorem odpowiedzialnym za sprawy przedszkola jest

mgr Małgorzata Wereszczyńska

 

W grupach pracują:

 

Grupa I   MOTYLKI

 

mgr Grażyna Kiedrowska - nauczyciel

mgr Katarzyna Pawłoszyńska - nauczyciel

Alicja Cechowska- pomoc nauczyciela

Renata Bach - woźna oddziałowa

 

Grupa II  KRASNOLUDKI

 

mgr Jolanta Pędziwiatr - nauczyciel

lic. Magdalena Błachowiak - nauczyciel

Mirosława Krefft - pomoc nauczyciela

Wioleta Józefara - woźna oddziałowa

 

Grupa III

 

mgr Małgorzata Wereszczyńska- nauczyciel


mgr Małgorzata Woźniak-Wróblewska - nauczyciel

mgr Małgorzata Klimaszewska - nauczyciel

Jadwiga Sokolnicka - pomoc nauczyciela

Ewa Kacik - woźna oddziałowa


Grupa IV

mgr Marta Smolarska - nauczyciel

mgr Agnieszka Kucharczyk- nauczyciel

Jolanta Smolarz - pomoc nauczyciela

Krystyna Kiełczewska - woźna oddziałowa


Grupa V JEŻYKI

 

mgr Marta Jarmuszewicz - nauczyciel

mgr Grażyna Karnaszewska - nauczyciel

mgr Anna Wantke - nauczyciel

Małgorzata Markowska - opiekun dziecka niepełnosprawnego

Irena Witczak - woźna oddziałowa

Grupa VI   BIEDRONKI

mgr Ewa Marlena Włoch - nauczyciel

mgr Ingrid Spigarska - nauczyciel

Maria Świętczak -opiekun dziecka niepełnosprawnego

Elżbieta Jabłońska - woźna oddziałowa

Grupa VII    ŻABKI

mgr Joanna Hryniewicka - nauczyciel

mgr Małgorzata Sawczuk - nauczyciel

Teresa Pietrzyk - woźna oddziałowa

Grupa VIII   MISIE

mgr Joanna Parzątka-Lipińska - nauczyciel

mgr Katarzyna Podhajska - nauczyciel

Katarzyna Dubicka -opiekun dziecka niepełnosprawnego

Aneta Milewczyk - woźna oddziałowa

Grupa IX  PSZCZÓŁKI

mgr Jolanta Kostuch - nauczyciel

mgr Dorota Bober - nauczyciel

Krystyna Okonek - woźna oddziałowa

 

Krystyna Popielnicka - katecheta

 

W administracji pracują:

Danuta Baszanowska - intendentka

Jadwiga Giżycka - samodzielny referent

W kuchni pracują:

Bernadeta Kalisz

Bogumiła Klein

Elżbieta Sarwińska

Halina Nagel

Zofia Dąbrowska

Mirosław Rogowski - pracownik techniczny

Henryk Wencki - pracownik techniczny

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 - 8.10 Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci wg pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka

 

8.00 - 13.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

8.10 - 8.20 Zabawy integracyjne w grupie, zorganizowane przez nauczyciela. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

 

8.20 - 8.30 Przygotowanie do śniadania.

 

8.30 - 9.00 Śniadanie

 

9.00 - 10.00 Zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 - 10.30 II śniadanie , zabiegi higieniczne w łazience.

 

10.30 - 11.50 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

 

11.50 - 12.10 Przygotowanie do obiadu.

 

12.10 - 12.40 Obiad.

 

12.40 - 13.00 Przygotowanie do wypoczynku (grupy młodsze), poobiedni relaks, (grupy starsze).

13.00 - 14.15 Wypoczynek (grupy młodsze), zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami

 

14.15 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

 

14.30- 14.45 Podwieczorek

 

14.45 - 17.30 Indywidualne zajęcia z dziećmi. Zabawy dowolne dzieci.

 

Przedszkole nasze prowadzi stronę internetową, za redakcję której odpowiedzialne są nauczycielki: Ingrid Spigarska i Marta Smolarska. Sprawy techniczne strony, od początku jej istnienia, pomaga nam rozwiązywać Pan Dariusz Klimowicz, tata naszej absolwentki.

 

 

 


Poprzednia strona: O nas
Następna strona: Aktualności